Blog
  /  Ancient sites   /  Olympia

Olympia

In het westen van de Peloponnesos, in de mooie vallei van de Alpheios rivier ligt het meest bekende Heiligdom uit de Griekse oudheid. Geweid aan Zeus de vader van alle goden. Het spreid zich uit te zuidwesten aan de voet van de berg Kronios, aan de samenvloeiing van de Alpheios en de Kladeos, in een zacht groen landschap. Ofschoon ietwat afgelegen van de westkust van de Peloponnesos werdOlympiahet belangrijkste religieus en atletiek centrum van Griekenland. Zijn roem rust op de Olympische Spelen, het grootste nationale en meest prestigieuze festival van de wereld, dat om de 4 jaar plaats vond ter ere van Zeus. De oorsprong van deze cultuur en het festival begint vele eeuwen terug. De plaatselijke mythes over de beroemde Pelops, de eerste heerser van deze regio en de rivier verraden de nauwe banden tussen het Heiligdom van zowel in het Oosten en het Westen. Gedurende de eerste jaren van het christianisme onder Alexander de Grote behield het heiligdom zijn functie. De laatste Olympische Spelen werden gehouden in 393 na C. Door een besluit van Theodosius I werden alle heidense festivals verboden. In 426 werd het Heiligdom door Theodosius II vernield. In het midden van de 5e eeuw ontwikkelde zich een kleine vestiging op de oude ruines. Het atelier van Pheidias werd omgebouwd tot een Christen kerk. In 522 en 551 werden de ruines getroffen door aardbevingen die de tempel van Zeus gedeeltelijk vernielden. In de daarop volgende eeuwen werd het gebied bedolven onder een 5 tot 7m dikke laag modder en zand, deels door aardverschuivingen op de berg Kronios en deels door overstromingen van de rivieren Alpheios en Kladeos. De regio werd Antilalos genoemd en het is pas in het jaar 1766 dat het oude Heiligdom werd ontdekt.