Blog
  /  Ancient sites   /  Oud Nemea

Oud Nemea

Oud Nemea was geen stad maar net zoalsOlympiaeen Heiligdom geweid aan Zeus. Hier vonden de Panhellenische spelen plaats. Door de recentelijke opgravingen (door Stephen Miller van de Universiteit vanCalifornia), is deze site nog niet overspoeld door het massatoerisme zoalsOlympia. Hier staan geen spectaculaire beelden zoals inOlympiaenDelphi, maar het is toch een belangrijke vindplaats met een klein museum. De bezoeker wordt echt geholpen om ee goed begrip te hebben van de tentoongestelde voorwerpen en de ruine. De omgeving van de ruine zelf is goed onderhouden met bomen een gazon en rozen en ook een marmeren pic nic tafel.

Nemealigt in een zeer vruchtbare vallei, en is nu ook bekend voor zijn wijnproductie.

Traditioneel is dit de plaats waar Herakles de Leeuw vanNemeaversloeg en waar als bedanking de spelen begonnen. Een andere legende zegt dat de spelen begonnen door de “7 tegen Thebe”. Zij waren onderweg vanArgosnaar Thebe en kwamen langsNemeaop zoek naar water. Zij ontmoetten er Hypsipyle de kinderoppas van de koningszoon Opheltes. Volgens het orakel vanDelphizou het kind sterven als het de grond raakte vooraleer het kon lopen, daarom legde de nurse het op een selderbed toen ze water ging halen. Het kind werd door een slang gebeten en stierf. De 7 waren zo ontdaan door de dood van het kind dat ze op die plaats lijkspelen hielden met een selderkrans als prijs.

De oude spelen werden gesticht in 573 voor C. en werden om de 2 jaar gehouden in samengang met de spelen van Olympia, Delphien Isthmia. Tienduizenden toeschouwers, atleten en marskramers kwamen van overal uit de Griekse wereld, vandaar de naam, “panhellenic”ook met dieren voor de offergaven. Een bestand van alle oorlogen was van kracht voor de duur van de spelen. Eenmaal de spelen gedaan bleven alleen de huisbewakers ter plaatse achter.