Blog
  /  Ancient sites   /  Oud Assini

Oud Assini

Oud Assini gelijklopend met het rotsige voorgebergte, nu Kastraki genoemd, gelegen nabij het dorp Tolo. De opgravingen begonnen in het jaar 1920 door een Frans team van archeologen, later werd het werk verdergezet door Zweden, dit na het bezoek van de Zweedse kroonprins aan de site. Zij onderzochten het Acroplolis en een deel van de zuidelijke en oostelijke flanken van de Barbouna heuvel gelegen daar tegenover. Ze ontdekten dat de regio reeds in het vroege Brons tijdperk (vanaf het derde millennium voor C. tot de late antieke periode) als min of meer vast verblijf bewoond was. Assini was in de oudheid nooit een belangrijke stad. Daar tegenover speelde zijn goed beschermde haven wel een belangrijke rol in de geschiedenis, zijn strategische ligging is daar een bewijs van. Uit die tijd is alleen de Hellenistische versterking bewaard gebleven. Zij werden hersteld tijdens de Ottomaanse bezetting en werden later tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt door het Italiaanse bezettingsleger. In de site staat een kerk geweid aan de Heilige Maagd.