Blog
  /  Ancient sites   /  Delphi

Delphi

De legende vertelt ons datDelphihet punt was waar de arenden die door Zeus op verschillende plaatsen werden losgelaten samen kwamen. Zeus wierp exact op die plek de heilige steen, enDelphiwerd daardoor bekend als het midden van de wereld.

In een andere legende staat dat de plaats die later bekend werd alsDelphieen heilige plaats was, bewoond door de godin van de aarde “Gea” die bewaakt werd door haar kind, het serpent Python. Apollo, zoon van Zeus, verliet de top van de Olympus berg om Pythos te verslaan, daardoor werd deze regio zijn heiligdom. Apollo was verondersteld de god van de rede te zijn, geassocieerd met vele andere vormen zoals; de muziek, de wet en de profetie.

Op de plaats waar Apollo het serpent Python versloeg werd een Omphalos steen in de grond geplaatst. De Omphalos steen, wat in het oude Grieks “het middelpunt van de aarde” betekent, zou later het heilige van het heiligdom van het orakel van Delphi worden.

Moet worden onderzocht om volledig te worden gewaardeerd.

Tijdens de 7e eeuw voor C. werdDelphieen belangrijke plaats te wijten aan het belangrijkste centrum van de Amphictionic League. Origineel lagDelphionder strakke controle van Krisa, maar in 585 voor C. werd het bevrijd door Kleisthenes een tiran uit Sikyon. Het was daarna dat de geschiedenis en de bekendheid vanDelphibegon. Kleisthenes bouwde nieuwe constructies onder andere ook de schatkamers en hij was ook de verantwoordelijke voor de inbreng van de Pythian spelen die evenals de Olympische spelen om de 4 jaar plaats vonden.

Tijdens de Pythian spelen waren er wedstrijden in het theater en het stadion, ongeveer 7000 toeschouwers kwamen kijken naar de atleten die deelnamen aan de races over het circuit. Er werden in het stadion ook paardenrennen gehouden.Delphiwas de meest belangrijke heilige plaats in Griekenland tijdens de Archaische periode (750 – 550 voor C.) Elke Griekse stad die een overzeese kolonie wilde stichten moest eerst het oordeel van het orakel vragen alvorens dit te doen. Wanneer de colonisaties succesvol waren werden door de steden als dank offers geschonken aanDelphi. Dit maakte datDelphiuitgroeide tot een stad met aanzien en rijkdom. De Heilige weg door het heiligdom was afgelijnd met meer dan 20 schatkamers die goud, zilver en kostbare kunstwerken bevatten. Deze schatkamers waren mooie marmeren gebouwen. De meeste van de sterke stadstaten bouwden hier inDelphihun schatkamer. De minderen plaatsten standbeelden langs de heilige weg.

Alle stadstaten van Griekenland droegen bij in de fondsen voor de Apollo tempel. Een masieve Dorische tempel werd in de Archaische periode gebouwd op een van de weinige vlakke plaatsen in het heiligdom. Boven op de tempel waren vermaningen ingekerfd zoals “ken uzelf”.

Dit was waar de raadpleging aan het orakel zou komen. Het orakel van Delphi was een spirituele ervaring, waar raad en vragen werden gesteld aan de geest van Apollo. Het antwoord werd doorgegeven door een priesteres bekend als de Pytha die, gezeten op een driepikkel boven een mysterieuze kloof waaruit mystieke dampen opstegen, zogezegd om de verbinding te verbeteren met de geest van Apollo. Er was wel een routine voorwaarde aan verbonden door de Pytha vooraleer de boodschappen van en naar Apollo konden overgebracht worden. Eerst moest een bad genomen worden in de nabij gelegen Castlian bron met gewijd water. Daarna moesten ze water drinken van de gewijde Kassotis bron. Dan moest er plaats genomen worden naast de Omphalos steen en kwamen ze in een soort van trance-achtige staat.

Het was omdat de antwoorden op de vragen en de voorspellingen zo nauwkeurig waren dat het orakel zo belangrijk werd en een grote invloed had op het Griekse leven. Nadat Philip van Macedonië de controle kreeg overDelphien een groot deel van Griekenland, kwamen minder mensen dan voorheen naar het orakel. Ook de Romeinen wilden op zeker ogenblikDelphionder hun controle, maar helaas uiteindelijk leidden al deze oorlogen en gevechten tot de uiteindelijke ondergang aan belangrijkheid voor het orakel van Delphi. Spijts verschillende pogingen om het orakel te doen herleven, kon niets de achteruitgang tegenhouden, en stilaan verloor het zijn recht gekend te zijn als het middelpunt van de aarde.

Het laatste geregistreerde orakel vond plaats in 362 na C., het was een boodschap aan de heidense keizer Julian de Spostate, dat aldus klonk “Ga naar de koning en zeg hem dat, de doordachte zaal in stof vervallen is, Phoebus Apollo heeft niet langer een huis en een laurierkrans, of een sprankelende bron, ook de spraakzame bron staat leeg en is niet meer.”

Na zo”n brutale strijd en gevechten om de heerschappij over Delphi samen met de komst van het Christendom, verdween de belangstelling voorDelphien het orakel gleed geruisloos in de vergetelheid.