Πολιτική Απορρήτου
  /  Πολιτική Απορρήτου

Σύνταξη  31/7/2020

Η εταιρεία “ΙΩΑΝΝΗΣ KAI ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε.-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” (στο εξής “η εταιρεία”) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679/ΕΕ – ΓΚΠΔ) κάθε πληροφορία με την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Τέτοια δεδομένα αποτελούν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων κ.α. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι απολύτως συμβατή με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους επισκέπτες/πελάτες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας. Διευκρινίζεται πως η εταιρεία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Με την πλοήγηση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, οι επισκέπτες/πελάτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ποιοι είμαστε

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι η εταιρεία με την          επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ KAI ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με έδρα το Τολό Ναυπλίου.

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικά:  27520 59868 – 27520 59097

Μέσω e-mail: jg@j-g.gr

Ποια δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε;

Για την πραγματοποίηση κράτησης δωματίου ο πελάτης/επισκέπτης  μεταβαίνει μέσω της καρτέλας “book now” στο περιβάλλον της εταιρείας Flexibook e-commerce travel technology GmbH όπου και θα πρέπει να μελετήσει και να αποδεχθεί τους κατ’ ιδίαν όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας δεδομένων και την πολιτική Cookies. Τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στο περιβάλλον της εταιρείας Flexibook e-commerce travel technology GmbH είναι τα εξής:

 1. Όνομα, επώνυμο.
 2. Αριθμός τηλεφώνου.
 3. E-mail
 4. Χώρα προέλευσης.

Τα δεδομένα της κράτησης διαβιβάζονται εν συνεχεία στην επιχείρησή μας.

Διευκρινίζεται ότι η επιχείρησή μας δεν έχει με κανέναν τρόπο πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμών των πελατών καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον της συμβεβλημένης Τράπεζας Alpha Bank.

Κατά την πλοήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο, μάς παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες όταν μας ανακοινώνετε την άφιξή σας (check in), όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και όταν αποδέχεστε συνολικά τα cookies.

Eπεξεργαζόμαστε μόνο τα αναγκαία εκείνα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών των συναλλαγών μας, δηλαδή:

Για το check in:

 1. Όνομα, επώνυμο.
 2. Ημερομηνία γέννησης.
 3. Αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας.
 4. Διεύθυνση κατοικίας, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα – εθνικότητα.
 5. Αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου.

Για τη φόρμα επικοινωνίας:

 1. Όνομα, επώνυμο.
 2. E-mail.

Για τα Cookies: Βλ. αναλυτικά εδώ.

Η επιχείρησή μας ενημερώνει του επισκέπτες/πελάτες της ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται παραμένουν άκρως εμπιστευτικά.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των επισκεπτών/πελατών για σκοπούς που σχετίζονται με τις τουριστικές μας υπηρεσίες.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τους σκοπούς επεξεργασίας:

 1. Κατάρτιση σύμβασης ξενίας.
 1. Προστασία δημόσιας υγείας – τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID – 19 (ΚΥΑ 1881/30.05.2020). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λόγω του νέου κορωνοϊού COVID-19 κάθε διεύθυνση καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο. Συνεπώς ορισμένα από τα δεδομένα σας που ήδη συλλέγουμε στο πλαίσιο του check in (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) καταγράφονται στο αρχείο της επιχείρησής μας ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
 1. Διαφημιστική προώθηση των υπηρεσιών μας. Βλ. αναλυτικά την εδώ

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επιτελείται πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών και των κανόνων επεξεργασίας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλογή δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων από τους πελάτες μας στον παρόντα ιστότοπο γίνεται ως εξής:

 1. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα “Check In”.
 1. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα επικοινωνίας της σελίδας μας.
 1. Με την αποδοχή όλων των cookies.

 

Ασφάλεια δεδομένων: Η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας προκειμένου οι προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/πελατών μας να προστατεύονται από φθορά, καταστροφή ή κοινολόγηση σε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή τους και να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον με περιορισμένη φυσική πρόσβαση. Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της ηλεκτρονικής πρόσβασης. Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν σε τρίτο (π.χ. λογιστήριο), απαιτούμε να θεσπίσει παρόμοια μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Διευκρινίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της εύρυθμης λειτουργία των συναλλαγών μας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν οι υπάλληλοί μας οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και σε ορισμένες περιπτώσεις και με άκρως αυστηρές διαδικασίες οι συμβεβλημένοι εκτελούντες την επεξεργασία συνεργάτες μας (λ.χ. εξωτερικό λογιστήριο κ.α.), οι οποίοι όμως έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκείς μηχανισμούς ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Αποδέκτες δεδομένων – διαβιβάσεις: Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει εκτός Ε.Ε. τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Εξαίρεση αποτελεί η αποδοχή ορισμένων κατηγοριών Cookies. Βλ. αναλυτικά εδώ.

Εφόσον η διάθεση των δεδομένων των πελατών μας σε συμβεβλημένους εκτελούντες την επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για τη συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση ή την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ή και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, διαθέτουμε τα δεδομένα αυτά στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Τα ανωτέρω δεδομένα που αντλούνται από τον πελάτη για την κράτηση δωματίου διατηρούνται κατ’ αρχήν για ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Προσωρινά, τα στοιχεία που αφορούν το αρχείο COVID-19 διατηρούνται όσο διαρκεί η ΚΥΑ 1881/29.05.2020 (31.12.2020).

Για την απεγκατάσταση των cookies βλ. την αντίστοιχη πολιτική cookies .

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, ή σε περίπτωση που ορισμένα δεδομένα σας αποτυπώνονται σε φορολογικά παραστατικά (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή και ΑΦΜ), η εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητά να τα διατηρήσει για διάστημα άνω του έτους και μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η οποιαδήποτε τυχόν δικαστική απόφαση ή μέχρι το πέρας οποιουδήποτε διοικητικού ελέγχου ή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου νομίμου ορίου διατήρησης των βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε εάν και κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, και ειδικότερα τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας εντός και εκτός Ε.Ε., το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Σημειώνεται πάντως πως η εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την εταιρεία μας σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα στη φορητότητα δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα καταγγελίας: Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον «υπεύθυνο επεξεργασίας». Η εταιρεία μας σεβόμενη απολύτως τα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία μας, σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσει για την τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα των επισκεπτών/πελατών είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να επιβάλουμε στον επισκέπτη/πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά/στα αιτήματά του.