Blog
  /  Events   /  MUSIK FESTIVAL I JULI

MUSIK FESTIVAL I JULI

En exemlarisk anvendelse af Det Lille Teater ved det Antikke Epidaurus, til et begrenset antal musik begivenhedder, blev mulig efter samarbejdet mellem Kulturministeriet, Epidaurus Kommune og foreningen ”Musikkens Venner”. Ansvarlig for arrangementets høje kunstneriske nivau var indtil 2002 netop foreningen ”Musikkens Venner”. Siden er begivenhedden blevet en del af det betydelig større ”Græske  Festival”.