John & George Hotel: +30 27520-59097
Dolphin Hotel: +30 27520-59220
Languages:
  • English
  • Greek
  • Deutsch
  • Français
  • Danish
  • Italiano
  • Español
  • Dutch
  • Russian
 

KANAAL VAN CORINTHIE

De “Aphnean Corrinth” was in de oudheid een van de betekenisvolste steden in de toen gekende wereld , maar ook in het moderne Griekenland . Zijn geografische ligging hielp Corinthië in de ontwikkeling van een belangrijke zee handels en cultureel centrum . Reeds in de oudheid doorkruisten zeevaarders de Isthmus in Corinthië om de kaap Maleas te bereiken . De moeilijkheid om de goederen over land te vervoeren verplichtte hen de bekende slipway (sleepweg) over dewelke de boten van de ene kust naar de andere kust gesleept werden , aan te leggen .

Op de vooravond van de Industriële Revolutie in de 19de eeuw, na 2400 jaar sedert de periode van Periandros de Tiran van Corinyhië en mede door de technische evolutie , werd besloten om het reeds oude idee om een kanaal te graven dwars door de Isthmus uit te voeren . Het uitvoeren van het project was nodig door het toenemen van de zeevaart op de Middellandse Zee en na overleg van de Internationale voorwaarden . Zo begon het zoeken nar fondsen op de internationale markt .

Het graven van het kanaal zou de internationale vaart verhogen en veiliger maken . Het verbinden van Kaap Maleas met Kaap Matapas zou niet alleen het aantal aanvaringen verminderen maar ook de kosten verlagen (o.a. verzekeringspremies, brandstof en tijd) . De belangstelling van vreemde investeerders en de Griekse Staat versnelde het akkoord om het kanaal te graven , gebaseerd op de wet MTS van 1869 en getekend door generaal Türrh . Het duurde 11 jaar , 2500 arbeiders met de meest geavanceerde technologische middelen uit die tijd om 12 miljoen kubieke meter rotsen uit te graven om het kanaal af te maken dat openging in 1893.

 

Sign up for Newsletter: